EXPERIENCE DESIGNER - Nhà Thiết Kế Trải Nghiệm

Tây Du Ký – Bài học thâm sâu của Làm người qua việc Trừ yêu Diệt quái

8-8, Ngày đẹp là để Làm những việc Đẹp – Đăng những điều Đẹp – Nói những điều Đẹp

Hàm Ý thâm sâu của Câu chuyện Tây Du Ký là Bài học của cả Đời người, là điều Bình muốn gửi đến các bạn lần này!

Việc Diệt quái, Trừ yêu chỉ là Bề nổi của việc Hàng phục Tâm Ma (xấu) trong lòng mỗi người!

Coi phim thấy hay dường nào thì khi nghe phân tích tìm hiểu ẩn ý của Đại Tác giả Ngô Thừa Ân thì càng hay dường ấy!

Xứng đáng 1 bộ phim – 1 danh tác coi cả đời mà hok chán, mà hok hết ý nghĩa!