Success

Thuyết ĐAM MÊ

Thuyết đam mê?!?! Quyển sách với tựa đầy đủ” Kỹ năng đi trước đam mê” này rất hay  – Được truyền cảm hứng từ nó Bình sẽ tổ chức 1 buổi chia sẻ với chủ đề “THUYẾT ĐAM MÊ” vào tháng 7 sau khi đi Thiền dài ngày về, để…