Quảng Bình

[Review] Du lịch QUẢNG BÌNH 2016

Kinh nghiệm Du lịch Quảng Bình Chuyến đi 4 người [10-11-12 tháng 3] Xem full hình tại FB cá nhân của Bình: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.959806710722998.100000810335269&type=3 QUẢNG BÌNH được gọi là Vương Quốc Cave :v vì được tạo hóa ưu đãi với hệ thống khoảng 200 hang động lớn nhỏ. Hang nổi tiếng…