Marketing

Start-up ư? Những người thầy chỉ đường trong từng Giai đoạn đây

Những cuốn sách cũng là những người thầy chỉ đường cho các Start-up rất quan trọng đấy! Quan niệm người thầy có thể hiểu rất rộng, không chỉ là những con người trực tiếp mà ta gặp gỡ mà còn là những thứ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc…

Tôi thích đi học!

Tôi thích đi học! Bạn có giống tôi không? Tôi thích đi học! Hãy thử tưởng tượng mà xem ở cái tuổi 29 thì người ta lo lập gia đình và làm việc thật nhiều để mong thăng quan tiến chức, thì tôi lại đi học! Chắc bạn nghĩ tôi đi…