Luật Hấp Dẫn

Lời thức tỉnh đêm khuya

Lời thức tỉnh đêm khuya … Đã gửi-nhận-đọc Email nhiều vô số kể thế mà duy nhất cái mail mình mới check đây lúc 10:30 làm mình ấm lòng! Nó là sự phản hồi từ 1 người xa lạ! Nói theo ngôn ngữ nhà Phật là Duyên – Theo cái…

Tôi thích đi học!

Tôi thích đi học! Bạn có giống tôi không? Tôi thích đi học! Hãy thử tưởng tượng mà xem ở cái tuổi 29 thì người ta lo lập gia đình và làm việc thật nhiều để mong thăng quan tiến chức, thì tôi lại đi học! Chắc bạn nghĩ tôi đi…