lẽ sống

Finding Life Purpose & Passion

FINDING LIFE PURPOSE & PASSION_nghĩa là Tìm lại Lẽ Sống & Đam Mê!!! Cái tên thật cuốn hút phải không nào? Finding Life Purpose & Passion -3 ngày trọn vẹn, bắt đầu từ sớm 9h sáng và kết thúc lúc 10h tối, nhưng thầy có phần giải đáp thêm từ…

Bài tập của tôi!

Bài tập của tôi trong ngày đầu của Khóa học 3 ngày “TÌM LẠI LẼ SỐNG & ĐAM MÊ” của Bậc Thầy NLP_Vasanth Gopalan! Bài tập về Những trải nghiệm Tốt & Xấu của Quá Khứ. Chia quá khứ về mặt thời gian làm 3 phần bằng nhau tùy theo…