kinh doanh

Start-up ư? Những người thầy chỉ đường trong từng Giai đoạn đây

Những cuốn sách cũng là những người thầy chỉ đường cho các Start-up rất quan trọng đấy! Quan niệm người thầy có thể hiểu rất rộng, không chỉ là những con người trực tiếp mà ta gặp gỡ mà còn là những thứ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc…

Đến Quán Cháo này tìm hiểu cách kinh doanh của người Hoa

Người Hoa nổi tiếng giỏi Kinh doanh, nhất là mảng Ẩm Thực, và họ có bản sắc riêng của mình. Câu chuyện từ Quán Cháo dưới đây đã thể hiện điều đó: (Sưu tầm) Câu chuyện của một phóng viên nọ đến phỏng vấn một ông chủ tiệm cháo người…