khởi nghiệp

Start-up ư? Những người thầy chỉ đường trong từng Giai đoạn đây

Những cuốn sách cũng là những người thầy chỉ đường cho các Start-up rất quan trọng đấy! Quan niệm người thầy có thể hiểu rất rộng, không chỉ là những con người trực tiếp mà ta gặp gỡ mà còn là những thứ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc…