hành động

Chẳng ai để ý mày đâu!

Chẳng ai để ý mày đâu! Ý tưởng lần này của tôi phát xuất từ bức ảnh dưới đây! Bởi vì nó đúng với tôi quá! Còn bạn thì sao? Không biết mình có bị ảo tưởng hay không mà tôi cứ nghĩ việc chi mình làm cũng có ai…