cột mốc

KHỞI ĐẦU

Hôm nay 6-5-2016 đánh dấu 1 cột mốc quan trọng & thú vị của đời tôi, đó là tôi đã có 1 trang web của riêng mình: huynhthebinh.com Cái tên được bố mẹ đặt từ lúc ra đời đến giờ tôi mới thấy thật yêu nó – HUỲNH THẾ BÌNH.…