Cho Đi

Viên kẹo và Ngọn nến

Viên kẹo và Ngọn nến Bài học về sự Cho đi và Nhận lại Có thể bạn sẽ bối rối khi thấy sự khác biệt của 2 câu chuyện này. Câu chuyện Viên kẹo cho ta thấy khi ta làm 1 điều rất tốt nhưng người khác lại không nghĩ…