Charity

Cộng đồng CLB ƯỚC MƠ VIỆT [phi lợi nhuận]

ƯỚC MƠ VIỆT Slogan: ƯỚC MƠ CỦA BẠN + ƯỚC MƠ CỦA CHÚNG TA YOUR DREAMS – OUR DREAMS [YDOD] Nguyên tắc Hành Động: “CHO ĐI LÀ CÒN MÃI   Facebook link: click on https://www.facebook.com/groups/yourdreamsourdreams/ or search: yourdreamsourdreams Hình ảnh cuộc gặp quyết định sự ra đời của CLB Ước Mơ…

PHẦN QUAN TRỌNG NHẤT TRÊN CƠ THỂ

…QUAN TRỌNG NHẤT…? Câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến tôi giật mình… bộ phận nào của cơ thể cũng có chức năng & ý nghĩa mà Thượng Đế đã sắp đặt cho… cái nào cũng có ích và quan trọng cả, dù rằng có 1 số…