EXPERIENCE DESIGNER - Nhà Thiết Kế Trải Nghiệm

ĐI PHƯỢT vs ĐI ĐÚ

Phượt là gì mà ngày càng nhiều bạn thích lên đường nhỉ?

Nhân dịp đầu tháng 9, dịp nghỉ lễ đa phần mọi người sẽ muốn đi đó đây!

Bình xin gửi tặng vài hình ảnh mà cư dân mạng đã tổng hợp nghiên cứu để đưa ra cái nhìn tổng quan về Dân đi Phượt vs Dân đi Đú!

Bình là người hay đi, thích đi, và đề cao tính Trải nghiệm học hỏi Văn hóa Địa phương – Gìn giữ những Cảnh quan Thiên nhiên – Và để lại 1 cái nhìn Tốt đẹp những nơi mình đã đặt chân qua!

Nhưng mọi thứ hay bị biến tướng khi các bạn hiểu sai hoặc cố tình làm sai làm hình ảnh Người đi đó đây bị ảnh hưởng, bị đánh đồng, xem hình hok chỉ để vui mà còn để giáo dục Thế hệ trẻ và ngay cả xét lại cả chính mình xem mình đi là Mục đích gì!

Hãy đi như câu tục ngữ xưa của ông bà ta: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”!

Chỉ với cách đi có mục đích Tốt đẹp mới làm & hiểu được câu nói chí lí của người xưa!

CHÚC BẠN CÓ KÌ LỄ DZUI DZẺ, ẤM ÁP bên GIA ĐÌNH & BẠN THÂN & NHỮNG MỐI QUAN HỆ LÝ TƯỞNG NHÉ, hé hé hé