quanhi

Cộng đồng CLB ƯỚC MƠ VIỆT [phi lợi nhuận]

ƯỚC MƠ VIỆT Slogan: ƯỚC MƠ CỦA BẠN + ƯỚC MƠ CỦA CHÚNG TA YOUR DREAMS – OUR DREAMS [YDOD] Nguyên tắc Hành Động: “CHO ĐI LÀ CÒN MÃI   Facebook link: click on https://www.facebook.com/groups/yourdreamsourdreams/ or search: yourdreamsourdreams Hình ảnh cuộc gặp quyết định sự ra đời của CLB Ước Mơ…