Tôi thích đi học!

Tôi thích đi học! Bạn có giống tôi không? Tôi thích đi học! Hãy thử tưởng tượng mà xem ở cái tuổi 29 thì người ta lo lập gia đình và làm việc thật nhiều để mong thăng quan tiến chức, thì tôi lại đi học! Chắc bạn nghĩ tôi đi học cách làm chồng, làm … Đọc tiếp Tôi thích đi học!