Tàng Kinh Các

Căn phòng bí mật chứa đựng những pho Bí kíp của phái Cổ Mộ – Nơi Bình sẽ dần hé lộ những bí mật ấy cho các bạn