Những bài học từ Tam Quốc Chí

Cảm hứng cao từ nhân vật Tào Tháo, nay Bình tiếp tục đăng những bài học từ Tam Quốc Chí Dù là những tình tiết có thật trong lịch sử hay là sáng tạo thêm bởi La Quán Trung thì Bộ Tiểu Thuyết thượng thặng kinh điển này mãi là 1 Kho bài học quý … Đọc tiếp Những bài học từ Tam Quốc Chí