Nếu bạn viết 3 quyển sách, thì tựa của nó là gì?

3 quyển sách? Nếu bạn viết 3 quyển sách thì tựa của nó là gì? Đó là câu hỏi mà tôi thích nhất lúc này Trong đầu tôi đã lóe lên những ý tưởng, không chỉ là 3 mà 4, đó là những quyển sách thể hiện những giai đoạn quan trọng nhất trong đời … Đọc tiếp Nếu bạn viết 3 quyển sách, thì tựa của nó là gì?