Hành trình Chinh phục Đỉnh Núi Bà Đen 2016

Đâu là sự khác biệt giữa những chuyến đi trước đây của Quá Nhi và chuyến leo núi lần cùng GYS?!? TRƯỚC GIỜ G Tôi rất thích từ TRẢI NGHIỆM – Đó là khi bạn thực sự đã trải qua một hoàn cảnh, sự việc nào đó! 8 tháng trôi qua với 5 chuyến đi … Đọc tiếp Hành trình Chinh phục Đỉnh Núi Bà Đen 2016