EQ – Nhận biết 7 cảm xúc cơ bản để phát triển (p.1)

EQ [Emotional Quotient] – Trí tuệ cảm xúc Trong các chỉ số của Con người chắc hẳn ít nhiều bạn được nghe nhiều nhất về IQ, EQ; 1 ít hoặc hầu như chưa nghe về  AQ, CQ, PQ, SQ… và chắc bạn cũng nghe EQ quan trọng hơn IQ trong đời sống thực tế rất … Đọc tiếp EQ – Nhận biết 7 cảm xúc cơ bản để phát triển (p.1)