CHUẨN BỊ LÊN ĐỈNH FANSIPAN & DU HÍ MIỀN BẮC T8-2017

Fansipan – nhằm chuẩn bị cho hành trình lên đỉnh, Bình xin tổng hợp và thông báo những điều cần thiết cho việc đi leo 1 Ngọn núi rất cao và chuyến đi cuối tháng 8 sắp tới Phần I & II & III thì mọi người đều có thể áp dụng, riêng phần IV … Đọc tiếp CHUẨN BỊ LÊN ĐỈNH FANSIPAN & DU HÍ MIỀN BẮC T8-2017