[Series] 27 Quyển sách của dân Sale (phần 2)

Sách của dân Sale (phần 2) – Tiếp tục với mảng sách dành cho ai làm Kinh doanh, Bán hàng nhé! Và bạn còn nhớ Tư duy Bán hàng Thực tế mà Bình đã nói chứ? Ai cũng Bán hàng, ai cũng là Sale cả Nghề Bán hàng chẳng thấp kém như cách nghĩ xưa … Đọc tiếp [Series] 27 Quyển sách của dân Sale (phần 2)