Tháng: Tháng Một 2018

22-1-2018 / NGÀY HẠNH PHÚC

Hum nay Bình chỉ viết ngắn vài dòng về từ “HẠNH PHÚC”… để ghi nhớ cột mốc đáng nhớ này Tính từ Hạnh Phúc có lẽ là 1 trong số những từ được nói nhiều nhất và là ước mong của hầu hết mọi người… Hạnh phúc không thể định…