Ngày: Tháng Tám 22, 2017

Cú đá Hiệu quả nhất???

Cú đá trong đời của bạn đã hiệu quả đến mức nào? 1 câu đố của Bình chăng?! Thực ra là Bình muốn các bạn xem 1 đoạn clip về các cú đá theo nghĩa đen & tìm ra đáp án cho câu hỏi bên dưới nhé! Là 1 sự…