Ngày: Tháng Tám 2, 2017

[Review] Du lịch BÌNH THUẬN 2017

Bình Thuận có gì? Vùng đất nổi tiếng Biển – Nắng – Cát – Đảo đấy bạn ạ! Đến hẹn lại lên, Ban Lễ Sinh nhà thờ Phanxico nơi Bình sinh hoạt có chuyến đi chơi hè thường lệ (tháng 7). Lần này Bình chọn cho các em & phụ…