Tháng: Tháng Tư 2017

Love between Human & Animals

Chắn hẳn khi xem 1 đoạn clip hoặc 1 bộ phim thì nó thú vị hơn là những dòng chữ, con số đơn thuần bạn nhỉ! Vì mình thấy được nhân vật, sắc mặt, diễn biến nội tâm, lời thoại, sự tương tác giữa các diễn viên với nhau…. Quà…