Tháng: Tháng Ba 2017

Exploring My Surroundings

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit esse molestie consequat, vel illum…

10 câu nói bất hủ của Tào Tháo

Tào Tháo? Ông là ai mà Thiên hạ nhắc nhiều đến thế Con người nổi danh bất hủ này đã đi vào cuộc sống của người Việt với câu nói:… bị Tào Tháo rượt… khi ai đó bị đau bụng…!!! Đủ thứ chuyện để nói về ông, bạn thì sao?…