Tháng: Tháng Mười Một 2016

How to Become a RAINMAKER

RAINMAKER: nghĩa là Người bán hàng xuất sắc Ngụ ý của từ Rain [Mưa] nghĩa là Người bán được rất nhiều hàng, tạo ra cơn mưa tiền – Và đó cũng chí là điều người ta nói về VUA BÁN HÀNG_BLAIR SINGER [Người đã về Việt Nam nhiều lần đào…