Tháng: Tháng Mười Một 2016

How to Become a RAINMAKER

RAINMAKER: nghĩa là Người bán hàng xuất sắc Ngụ ý của từ Rain [Mưa] nghĩa là Người bán được rất nhiều hàng, tạo ra cơn mưa tiền – Và đó cũng chí là điều người ta nói về VUA BÁN HÀNG_BLAIR SINGER [Người đã về Việt Nam nhiều lần đào…

Travel on a low budget

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit esse molestie consequat, vel illum…