Tháng: Tháng Tám 2016

Engagement in the nature

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit esse molestie consequat, vel illum…

Visiting lake Bohinj

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit esse molestie consequat, vel illum…

18 sai lầm hay gặp khi Khởi Nghiệp

Khởi Nghiệp (Start up) hiện giờ đã trở thành 1 hiện tượng, 1 trào lưu, 1 xu hướng của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng! Mọi sự đều có tính 2 mặt, và đối với điều gì trở thành Phong trào, Xu hướng thì nó hay gặp…

Travel and photography

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit esse molestie consequat, vel illum…