Tháng: Tháng Năm 2016

Lời thức tỉnh đêm khuya

Lời thức tỉnh đêm khuya … Đã gửi-nhận-đọc Email nhiều vô số kể thế mà duy nhất cái mail mình mới check đây lúc 10:30 làm mình ấm lòng! Nó là sự phản hồi từ 1 người xa lạ! Nói theo ngôn ngữ nhà Phật là Duyên – Theo cái…