10 nghịch lý cuộc sống

nghịch lý cuộc sống? Rất nhiều điều trong số đó đã được Tiến sĩ Kent Keith đúc kết thành 10 điều sau đây! Nhưng trên hết và ẩn đằng sau những nghịch lý đó không phải là sự chán chê – buồn thảm – hững hờ mà ngược lại mỗi người cần làm ngược lại … Đọc tiếp 10 nghịch lý cuộc sống