10 câu nói bất hủ của Tào Tháo

Tào Tháo? Ông là ai mà Thiên hạ nhắc nhiều đến thế Con người nổi danh bất hủ này đã đi vào cuộc sống của người Việt với câu nói:… bị Tào Tháo rượt… khi ai đó bị đau bụng…!!! Đủ thứ chuyện để nói về ông, bạn thì sao? Bạn ghét hay bạn thích? … Đọc tiếp 10 câu nói bất hủ của Tào Tháo